Selecteer een pagina

Over Marcel

BIOGRAPHY IN DUTCH

Beeldend kunstenaar Marcel de Wit (geboren in Harmelen op 20-12-1962) is autodidact en vanaf jonge leeftijd al actief als tekenaar en schilder. Pas later heeft hij hier het beeldhouwen aan toegevoegd. Om zijn aangeboren scheppingsdrang te kaderen en zich als beeldend kunstenaar te ontwikkelen gaat hij in de leer bij Jean van de Pol (wijk bij Duurstede), Wim de Bruin (Utrecht) en Renee van der Wiel (Utrecht). Marcel is een detaillist en dat is in zijn werk terug te vinden.

Zijn werk is voornamelijk (magisch) realistisch en middels specifiek kleurgebruik en opvallend perspectief heeft hij een herkenbare eigen stijl weten te ontwikkelen. In veel van zijn werk combineert hij het realisme met fantasie, waardoor er magisch realisme ontstaat. In zijn (vaak zeer gedetailleerde) stadsgezichten speelt hij met perspectief en de compositie. Door lichte verdraaiing en accenten te plaatsen probeert hij een andere kijk op zijn onderwerpen te geven, met blijvend aandacht voor het detail.

In de kunst en zijn vormgeving wil hij zich, door zijn brede interesse, niet beperken tot vaste onderwerpen, maar maakt hij dat schilderij of dat beeld waar hij op dat moment van droomt of wat hem op dat moment fascineert en/of inspireert. Als beeldend kunstenaar stelt hij het scheppend proces boven het bereiken van het eindresultaat. Het streven naar perfectie en het overtreffen van zichzelf blijft in al zijn werk de grote uitdaging. Naast het ontwikkelen van eigen werk, werkt Marcel ook in opdracht.

Met zijn volledige ‘Rode Stoel serie’ exposeert hij onder andere in 2012 bij galerie Boogaard Art in Helmond en zijn beelden (die hij samen met zijn bevriende kunstenaar Hans van Engelen maakt) staan in de zomer van 2013 in ‘de Tuinen van Appeltern’. Succes behaalt hij onder andere in 2015 als zijn beeld ‘Mister Bruno’ voor de landelijke zomer-expo wordt geselecteerd en in het gemeentemuseum in Den Haag wordt geplaatst. In 2017 herhaalt hij dit succes door zijn beeld ‘Huib Waterbuik’ te plaatsen voor de zomer-expo in museum ‘de Fundatie’ in Zwolle.

In het komende jaar wil hij zich, naast zijn gebruikelijke kunst-activiteiten, toe gaan leggen op de ontwikkeling van een bijzondere serie 3D-schilderijen van brugdelen.  De ontwikkeling van deze lijn is, evenals al zijn andere nieuwe activiteiten, via deze site te volgen. Bedankt voor uw bezoek aan deze site en het achterlaten van een reactie of contact met de kunstenaar is mogelijk en wordt zeker gewaardeerd.

BIOGRAPHY IN ENGLISH

Visual artist Marcel de Wit (born December 20, 1962, Harmelen, The Netherlands) is an autodidact. From a young age he has been active in both drawing and painting. Later on he also took up sculpting. To channel his innate desire to create and to develop his skills as an artist he apprenticed to Jean van de Pol (Wijk bij Duurstede, NL), Wim de Bruin (Utrecht, NL) and Renee van der Wiel (Utrecht, NL). Marcel’s affinity with detail is apparent in his mostly (magic) realistic work.

His specific use of colour and distinguished perspective have made his style very genuine and recognisable. In many of his works of art, Marcel combines realism with fantasy, thus creating a magic realistic piece. He playfully uses perspective and composition in his (often highly detailed) cityscapes. By slightly warping and accentuating aspects of the true form, he attempts to shine a different light on the chosen subjects, while maintaining its high level of detail.

Marcel’s broad range of interests ensures that his choice of subjects is not limited, but is dictated by whatever dream, fascination or inspiration embraces him, in both art and design. As a visual artist he values the creative process over achieving a certain result, and his desire for perfection and surpassing his own limitations is always the greatest challenge in his work. Besides his own projects, Marcel is also commissioned by various people.

His ‘Red Chair Series’ is exhibited at the Boogaard gallery in Helmond, NL in 2012, and his sculptures (created in cooperation with artist and personal friend Hans van Engelen) are placed in the ‘Tuinen van Appeltern’ in the summer of 2013. One of his most publicly successful works is the sculpture ‘Mister Bruno’ which is selected for the national summer exposition in 2015, and is placed at the art museum of The Hague, NL. In 2017 this success is followed by his sculpture ‘Huib Waterbuik’ being selected for the summer exposition in art museum ‘de Fundatie’ in Zwolle, NL.

Apart from his habitual artistic endeavours, this year Marcel is planning to develop a special set of 3D paintings of bridge parts. This website will show the progress of the development of this series, as well as all Marcel’s other new activities. Thank you for visiting this website. Feel free to leave a comment or contact the artist. All forms of interaction are much appreciated.

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op

11 + 2 =